Ontwerpbeschikking drank- en horecavergunning Gronausestraat 107, 7581 CE Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581CE 107
Publicatiedatum
16-09-2020
Einddatum
28-10-2020
Kaart behorende bij: Ontwerpbeschikking drank- en horecavergunning Gronausestraat 107, 7581 CE Losser

Een aanvraag voor een drank- en horecavergunning is ingediend voor de:
 

Beschrijving

Horeca-exploitatie van Stichting Sportkantine Losser gevestigd aan Gronausestraat 107, 7581 CE Losser. Het zaaknummer van de aanvraag is 20Z00934.
 

Procedure

De ontwerpbeschikking drank- en horecavergunning ligt vanaf 17 september 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het team Plannen, vergunnen en handhaven. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden in verband met de voorgenomen verlening van de drank- en horecavergunning hun zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.