Besluit omgevingsvergunning hoek van de Oldenzaalsestraat en de Lutterstraat in Losser, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 9900

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser H 9900
Publicatiedatum
03-09-2020
Einddatum
15-10-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning tweede fase te verlenen voor het appartementencomplex Dinkelstaete gelegen op de hoek van de Oldenzaalsestraat en de Lutterstraat in Losser, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 9900.
Datum bekendmaking 3 september 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.