Aanvraag om omgevingsvergunning Sportlaan 12, 7581 BX Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581BX 12
Publicatiedatum
16-09-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Sportlaan 12, 7581 BX Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 1 den en 1 conifeer op het perceel Sportlaan 12, 7581 BX Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.