Aanvraag om omgevingsvergunning Spinnersweg 126, 7586 CL Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586CL 126
Publicatiedatum
16-09-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Spinnersweg 126, 7586 CL Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een schutting op het perceel Spinnersweg 126, 7586 CL Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.