Aanvraag om omgevingsvergunning Kerkhofweg 227-229, 7586 AE Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 7586AE 227
  • 7586AE 229
Publicatiedatum
16-09-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Kerkhofweg 227-229, 7586 AE Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verbouwen van 2 woningen tot 1 woning op de percelen Kerkhofweg 227-229, 7586 AE Overdinkel.
.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.