Aanvraag om omgevingsvergunning Hannekerveldweg 15, 7581 BC Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581BC 15
Publicatiedatum
16-09-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Hannekerveldweg 15, 7581 BC Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbouwen van een woning op een aan de achterzijde gelegen aanbouw op het perceel Hannekerveldweg 15, 7581 BC Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.