Besluit omgevingsvergunning Borgbosweg 7, 7588 PN Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588PN 7
Publicatiedatum
09-12-2020
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Borgbosweg 7, 7588 PN Beuningen

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het herbouwen van een rijksmonumentale boerderij Erve Beernink en het bouwen van een bijgebouw op het perceel Borgbosweg 7, 7588 PN Beuningen

Procedure

Datum bekendmaking 9 december 2020.

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl