Besluit buiten behandeling aanvraag om omgevingsvergunning perceel Oldenzaalsestraat 130 A in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7581PW 130 a
Publicatiedatum
08-12-2020
Kaart behorende bij: Besluit buiten behandeling aanvraag om omgevingsvergunning perceel Oldenzaalsestraat 130 A in Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:

Beschrijving

  • Het bouwen van een bedrijfsruimte op het perceel Oldenzaalsestraat 130 A in Losser.

Procedure

Datum bekendmaking 8 december 2020.

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.