Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 28, 7581 CG Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CG 28
Publicatiedatum
16-12-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 28, 7581 CG Losser

Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Verbouwen van een woonhuis en bedrijfspand op het perceel Gronausestraat 28, 7581 CG Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.