Sloopmelding Beuningerstraat 63, 7588 RG Beuningen

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7588RG 63
Publicatiedatum
14-10-2020
Kaart behorende bij: Sloopmelding Beuningerstraat 63, 7588 RG Beuningen

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Saneren van een asbesthoudend dakbeschot van de Mariaschool op het perceel Beuningerstraat 63, 7588 RG Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.