Aanvraag omgevingsvergunning Tulpstraat 4, 7581 TL Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581TL 4
Publicatiedatum
14-10-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Tulpstraat 4, 7581 TL Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een erker op het perceel Tulpstraat 4, 7581 TL Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.