Aanvraag omgevingsvergunning Tulpstraat 45, 7581 TN Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581TN 45
Publicatiedatum
14-10-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Tulpstraat 45, 7581 TN Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Realiseren van aanbouw, dakkapel en carport aan/bij de woning op het perceel Tulpstraat 45, 7581 TN Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.