Aanvraag omgevingsvergunning Richterstraat 18, 7582 BX Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582BX 18
Publicatiedatum
14-10-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Richterstraat 18, 7582 BX Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een overkapping op het perceel Richterstraat 18, 7582 BX Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.