Aanvraag omgevingsvergunning Lutterstraat 61A, 7581 BT Losser, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 10045

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 10045
Publicatiedatum
14-10-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een ecologische schuurwoning op het perceel Lutterstraat 61A, 7581 BT Losser, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 10045.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.