Aanvraag omgevingsvergunning Lutterkerkpad 5, 7587 NS de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NS 5
Publicatiedatum
14-10-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Lutterkerkpad 5, 7587 NS de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van zonnepanelen op het perceel Lutterkerkpad 5, 7587 NS de Lutte, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G, nummer 3688.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.