Aanvraag omgevingsvergunning Haermansweg 10, 7587 NW de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NW 10
Publicatiedatum
14-10-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Haermansweg 10, 7587 NW de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 6 eiken en 4 beuken op het perceel Haermansweg 10, 7587 NW de Lutte.
.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.