Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Aanvraag omgevingsvergunning Gildehauserweg 16A, 7581 PG Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PG 16 a
Publicatiedatum
14-10-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Gildehauserweg 16A, 7581 PG Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Realiseren van een tuinkamer met een berging op het perceel Gildehauserweg 16A, 7581 PG Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.