Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer de Zoeker Esch 5, 7582 CN Losser

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7582CN 5
Publicatiedatum
13-05-2020
Kaart behorende bij: Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer de Zoeker Esch 5, 7582 CN Losser

Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor:
 

Beschrijving

Het uitbreiden van het bedrijf door de aanbouw van een nieuwe hal voor de opslag van materialen op het perceel de Zoeker Esch 5, 7582 CN Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.