Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Postweg 17-19, 7587 PB de Lutte

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587PB 17
Publicatiedatum
13-05-2020
Kaart behorende bij: Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Postweg 17-19, 7587 PB de Lutte

Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor:
 

Beschrijving

Het plaatsen van een mestbassin op het perceel Postweg 17-19, 7587 PB de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.