Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 289 tussen Deppenbroek 4 en 6 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 289
Publicatiedatum
13-05-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een eikenboom op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 289 tussen Deppenbroek 4 en 6 in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.