Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 10247 hoek Boxbergen/Eversbergh op de Saller in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 10247
Publicatiedatum
13-05-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Bouwen van 5 onder 1 kapwoningen op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 10247 hoek Boxbergen/Eversbergh op de Saller in Losser.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.