Aanvraag om omgevingsvergunning Weertsstraat 5, 7585 PA Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PA 5
Publicatiedatum
13-05-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Weertsstraat 5, 7585 PA Glane

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een houten schuur op het perceel Weertsstraat 5, 7585 PA Glane.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.