Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 213, 7586 BR Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BR 213
Publicatiedatum
13-05-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 213, 7586 BR Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Herbouwen van een woning op het perceel Hoofdstraat 213, 7586 BR Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.