Aanvraag om omgevingsvergunning Enschedesestraat 9, 7582 AE Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582AE 9
Publicatiedatum
13-05-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Enschedesestraat 9, 7582 AE Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een kapschuur op het perceel Enschedesestraat 9, 7582 AE Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.