Aanvraag om omgevingsvergunning Dubbeleweg 27, 7586 RA Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RA 27
Publicatiedatum
13-05-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Dubbeleweg 27, 7586 RA Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Vergroten van een woning door middel van een uitbouw op het platte dak op het perceel Dubbeleweg 27, 7586 RA Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.