Kennisgeving inspraak Concept-Windbeleid Noordoost-Twente

Type bekendmaking
overig
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
12-11-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving inspraak Concept-Windbeleid Noordoost-Twente

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het “Concept-Windbeleid Noordoost-Twente” ter inzage ligt, met de mogelijkheid om daarover een zienswijze kenbaar te maken.

Beschrijving

Het concept-Windbeleid biedt een kader om aanvragen voor grootschalige windinitiatieven te toetsen en te beoordelen. In het concept-beleid zijn zoekgebieden voor windmolens aangewezen. Ook zijn regels opgesteld over het betrekken van de omgeving bij de voorbereiding en uitwerking van een windproject en de mogelijkheden om te participeren in een windproject.

Ter inzage

Het Concept-Windbeleid Noordoost Twente ligt met ingang van donderdag 12 november tot en met woensdag 23 december 2020 gedurende de openingstijden ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 in Losser. In verband met corona is het gemeentehuis t/m 18 november alleen op maandag en woensdag geopend van 9.00 tot 16.30 uur. Voor de periode daarna kunt u de gemeentelijke website (www.losser.nl) raadplegen voor de actuele openingstijden of u kunt daar naar informeren via het algemene telefoonnummer van de gemeente (053-5377444). U bent van harte welkom maar ook bij een bezoek aan het gemeentehuis moet u rekening houden met de geldende coronaregels. U kunt het Concept-Windbeleid ook digitaal raadplegen via deze website en op www.overheid.nl.

Procedure

Inspraakmogelijkheid

Gedurende de periode dat het concept-beleid ter inzage ligt kunnen ingezetenen (inwoners van de gemeente Losser) en belanghebbenden (degenen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken) mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser, onder vermelding van “zienswijze windbeleid”. Voor vragen en voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Antoon Nijland. Hij is daar gedurende de inspraakperiode op maandag t/m woensdag voor bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente Losser.

Uw zienswijze zal door de gemeenteraad worden betrokken bij de vaststelling van het Windbeleid Noordoost Twente.

Bijlagen