Gebruiksmelding Holtweg 1, 7588 PC Beuningen

Type bekendmaking
gebruiksvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7588PC 1
Publicatiedatum
11-11-2020
Kaart behorende bij: Gebruiksmelding Holtweg 1, 7588 PC Beuningen

Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Brandveilig gebruiken van het Jan Wesselinkhoes op het perceel Holtweg 1, 7588 PC Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende gebruiksmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het hier niet mee eens zijn kunnen de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.