Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 32, 7581 BP Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581BP 32
Publicatiedatum
11-11-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 32, 7581 BP Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Intern verbouwen en het plaatsen van een dakkapel aan de linkerzijde op het perceel Molenstraat 32, 7581 BP Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.