Aanvraag omgevingsvergunning Koopsweg 12, 7587 PM de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PM 12
Publicatiedatum
11-11-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Koopsweg 12, 7587 PM de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een schuur ter vervanging van bestaande opstallen op het perceel Koopsweg 12, 7587 PM de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.