Aanvraag omgevingsvergunning Kampbrugweg 11, 7588 RK Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RK 11
Publicatiedatum
11-11-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Kampbrugweg 11, 7588 RK Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 4 bomen op het perceel Kampbrugweg 11, 7588 RK Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.