Aanvraag omgevingsvergunning Honingloweg 2, 7581 PK Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PK 2
Publicatiedatum
11-11-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Honingloweg 2, 7581 PK Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 2 bomen op het perceel Honingloweg 2, 7581 PK Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.