Besluit buiten behandeling Dubbeleweg 27, 7586 RA Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7586RA 27
Publicatiedatum
03-06-2020
Einddatum
15-07-2020
Kaart behorende bij: Besluit buiten behandeling Dubbeleweg 27, 7586 RA Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:
 
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het vergroten van een woning door middel van een uitbouw op het platte dak op het perceel Dubbeleweg 27, 7586 RA Overdinkel.
Datum bekendmaking 3 juni 2020.

 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.