Aanvraag om omgevingsvergunning op percelen kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G, nummers 2802, 2812 en 2041 langs de spoorrail ter hoogte van de Harinkweg, Koppelboerweg, Rhododendronlaan en de Farwickweg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser G 2802
Publicatiedatum
04-06-2020
Einddatum
16-07-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 3 bomen langs het spoor op percelen kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G, nummers 2802, 2812 en 2041 langs de spoorrail ter hoogte van de Harinkweg, Koppelboerweg, Rhododendronlaan en de Farwickweg.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.