Aanvraag om omgevingsvergunning Lossersestraat 8, 7587 PX de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PX 8
Publicatiedatum
10-06-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Lossersestraat 8, 7587 PX de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van handelsreclame op het perceel Lossersestraat 8, 7587 PX de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.