Aanvraag om omgevingsvergunning Goormatenweg 16, 7586 RW Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RW 16
Publicatiedatum
10-06-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Goormatenweg 16, 7586 RW Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een mantelzorgwoning op het perceel Goormatenweg 16, 7586 RW Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.