Vaststelling “Detailhandelsvisie en flankerend beleid gemeente Losser”

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
21-10-2020
Kaart behorende bij: Vaststelling “Detailhandelsvisie en flankerend beleid gemeente Losser”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 22 oktober voor iedereen ter inzage ligt de door de raad op 6 oktober 2020 vastgestelde “Detailhandelsvisie en flankerend beleid gemeente Losser”. Bij amendement is door de raad in paragraaf 4.2 (beleidsregels) een beleidsregel toegevoegd zodat bijzondere omstandigheden en onder voorwaarden ruimte blijft voor maatwerk o.a. in het buitengebied, bij de grensovergang in Overdinkel en op bedrijventerreinen.

Beschrijving

Omschrijving detailhandelsvisie en flankerend beleid

Door structurele veranderingen in het winkellandschap (veranderend koopgedrag door onlineaankopen, een vergrijzende en krimpende bevolking en een teruglopend winkelbestand) staat het ruimtelijk functioneren van de winkelcentra in Losser onder druk. Daarom is een detailhandelsvisie opgesteld om te komen tot evenwichtige, vitale en aantrekkelijke winkelgebieden in de gemeente Losser. De detailhandelsvisie omschrijft de ruimtelijke keuzes (welke detailhandel waar) en welk beleid gevoerd gaat worden om de gewenste detailhandelsstructuur te versterken. Daarnaast biedt het een kader voor de toetsing van nieuwe initiatieven. Flankerend beleid is er om de uitvoering van de visie te ondersteunen. Als onderdeel van flankerend beleid is er door de raad tevens een subsidieverordening stimulering detailhandel kernwinkelgebieden opgesteld.

Inzien vastgestelde detailhandelsvisie en flankerend beleid

De vastgestelde “Detailhandelsvisie en flankerend beleid gemeente Losser” kan met ingang van 22 oktober 2020 worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. De visie en de bijbehorende bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Inwerkingtreding

De “detailhandelsvisie en flankerend beleid gemeente Losser” treedt de dag na de bekendmaking in werking. Tegen de vaststelling van de detailhandelsvisie door de raad staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

Losser, 21 oktober 2020

Publicatie

1. De week van Losser
2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3. Staatscourant

Bijlagen