Kennisgeving mobiel puinbreken Volterdijk 8, 7588 PS Beuningen

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7588PS 8
Publicatiedatum
21-10-2020
Einddatum
02-12-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving mobiel puinbreken Volterdijk 8, 7588 PS Beuningen

Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:
 

Beschrijving

Oude Nijeweeme Asbest & Milieu, Witteweg 10B, 7679 VV Langeveen.
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Volterdijk 8, 7588 PS Beuningen.
Periode: vanaf 2 november 2020
Verwachte hoeveelheid: 750 ton
Aard bouw- en sloopafval: betonpuin/baksteenpuin
Geluid (bronvermogen): 111
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 3 dagen
 

Procedure

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u bellen met het team PVH, telefoon 053-5377391.