Aanvraag omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie N, nummer 4630 gelegen achter het gemeentehuis

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser N 4630
Publicatiedatum
21-10-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een fietsenstalling op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie N, nummer 4630 gelegen achter het gemeentehuis.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.