Aanvraag omgevingsvergunning Dr Ariënsstraat 1, 7586 EL Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586EL 1
Publicatiedatum
21-10-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Dr Ariënsstraat 1, 7586 EL Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een carport op het perceel Dr Ariënsstraat 1, 7586 EL Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.