Aanvraag omgevingsvergunning Bentheimerstraat 9, 7587 ND de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587ND 9
Publicatiedatum
21-10-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Bentheimerstraat 9, 7587 ND de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van een bijgebouw op het perceel Bentheimerstraat 9, 7587 ND de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.