Aanvraag omgevingsvergunning Achtermaatsweg 5, 7588 RE Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RE 5
Publicatiedatum
21-10-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Achtermaatsweg 5, 7588 RE Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een woning met inwoning op het perceel Achtermaatsweg 5, 7588 RE Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.