Aanvraag om omgevingsvergunning Oude Dijk 73, 7588 RV Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RV 73
Publicatiedatum
15-07-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Oude Dijk 73, 7588 RV Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Wijzigen van de voorgevel op het perceel Oude Dijk 73, 7588 RV Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.