Aanvraag om omgevingsvergunning Ophuisweg 3, 7587 MB de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587MB 3
Publicatiedatum
15-07-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Ophuisweg 3, 7587 MB de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
.
 

Beschrijving

Wijzigen van een reeds verleende vergunning voor het isoleren van een deel van de kap en de buitenmuren inclusief fundatie op het perceel Ophuisweg 3, 7587 MB de Lutte.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.