Aanvraag om omgevingsvergunning Lijsterbesstraat 5, 7581 XX Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581XX 5
Publicatiedatum
15-07-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Lijsterbesstraat 5, 7581 XX Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel Lijsterbesstraat 5, 7581 XX Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.