Aanvraag om omgevingsvergunning Gronausestraat 177, 7581 CS Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CS 177
Publicatiedatum
15-07-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Gronausestraat 177, 7581 CS Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Wijzigen van het bestemmingsplan van detailhandel naar wonen op het perceel Gronausestraat 177, 7581 CS Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.