Aanvraag om omgevingsvergunning Broekhoekweg 34, 7582 PT Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PT 34
Publicatiedatum
15-07-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Broekhoekweg 34, 7582 PT Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan om kantoren te gebruiken als flex werkplekken op het perceel Broekhoekweg 34, 7582 PT Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.