Verleende vergunning APV en bijzondere wetten perceel de Lutterzandweg 16, 7587 LH De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LH 16
Publicatiedatum
09-10-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten perceel de Lutterzandweg 16, 7587 LH De Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Madrie B.V. voor het houden van het evenement ‘Landgoed Twente Fair’ aan de Lutterzandweg 16, 7587 LH De Lutte op de volgende dagen en tijden:

    Zaterdag 26 oktober 2019 van 10:00 uur tot 18:00 uur;
    Zondag 27 oktober 2019 van 10:00 uur tot 17:00 uur.

Datum bekendmaking 3 oktober 2019

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.