Verleende vergunning APV en bijzondere wetten perceel de Brink 3, 7581 JC Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581JC 3
Publicatiedatum
09-10-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten perceel de Brink 3, 7581 JC Losser
  • Alink Bakkerij B.V., de heer J.A.B. Alink (06-51599887), de Brink 3, 7581 JC Losser voor het innemen van een standplaats voor het oude postkantoor en tegenover de ingang van bakkerij Alink in Losser voor de verkoop van oliebollen van 4 oktober 2019 tot en met 7 oktober 2019 tijdens de kermis in Losser.

Datum bekendmaking 23 september 2019

Beschrijving

  • Alink Bakkerij B.V., de heer J.A.B. Alink (06-51599887), de Brink 3, 7581 JC Losser voor het innemen van een standplaats voor het oude postkantoor en tegenover de ingang van bakkerij Alink in Losser voor de verkoop van oliebollen van 4 oktober 2019 tot en met 7 oktober 2019 tijdens de kermis in Losser.

Datum bekendmaking 23 september 2019

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.