Verleende vergunning APV en bijzondere wetten perceel Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AK 57
Publicatiedatum
09-10-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten perceel Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser

Op grond van artikel 30b 1e lid van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Café ‘t Raedthuys tot het aanwezig hebben van een kansspelautomaat, Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser gedurende het tijdvak van 2 oktober 2019 tot en met 1 oktober 2020.

Datum bekendmaking 3 oktober 2019

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.