Verleende vergunning APV en bijzondere wetten perceel Brinkstraat 41, 7581 GB Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GB 41
Publicatiedatum
09-10-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten perceel Brinkstraat 41, 7581 GB Losser

Op grond van artikel 30b 1e lid van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Café ‘t Wiefke tot het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten, Brinkstraat 41, 7581 GB Losser gedurende het tijdvak van 27 september 2019 tot en met 26 september 2020.

Datum bekendmaking 30 september 2019

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.